Şirkətinizin mühasibatlıq departamentinin xərclərini necə azalda bilərsiniz?


İşlərinin bir təbiəti olduğu üçün, mühasibatlıq departamenti işçiləri xərcləri azaltmağa çalışır. Faktiki olaraq mühasibatlıq departamentinizin səmərəliliyini xərcə nəzarət programı tətbiq edərək, israfı aradan qaldıraraq, autsours edərək, arxa-ofis mühasibatlığının yerini daha səmərəli bir sahəyə köçürərək, yağsız mühasibat kimi qeyri-ənənəvi metodlardan istifadə edərək və müştəriləriniz üçün əlavə dəyər ortaya çıxararaq artıra bilərsiniz.


Xərcin Azaldılması

Xərcləri azaltmağın və mənfəətinizi artırmağın ən asan yolu bütün şirkətinizi xərcə nəzarət və xərci azaltma proqramları ilə tanış etməkdir, buna mühasibatlıq departamenti də daxil olmaqla. Xərcləri azaltmaq üçün qoyulan hədəfləri çox məntiqli bir şəkildə seçməlisiniz, əks təqdirdə şirkətinizin böyüməsinin qarşısını almış olarsınız. Marketinq strateji yönündən baxsanız müştərilər üçün dəyəri, onların ehtiyacını qarşılamağı diqqət mərkəzinə alaraq formalaşdırmalısınız; bir mühasib isə, bu dəyəri israfı ortadan qaldıraraq ortaya çıxarır.


5S Analizi

5S analizi israfı ortadan qaldıraraq xərci azaltmağın 5 addımıdır; ingiliscə sort (seç-bütün faydasız ləvazimatları ortaya çıxarıb, atın ), straighten (düzəlt- məs; ofis mebellərini və oturma qaydasını ən səmərəli hala gətirin), scrub (fırçala- məs; iş sahəsini təmizləyin və dinc bir hala gətirin), systematize (sistemə sal-məs; təmizləmə prosesini periodik cədvələ salın), və standardize (standardlaşdır-məs; 5S analizini şirkət əməliyyatlarına tətbiq edin, monitorinq prosesi də buna daxl olmaqla) fəalliyətlərinə görə 5S adlanan bu analiz tədricən tətbiq olunan metodik bir prosesdir.


Autsoursinq

Şirkətin, daxili fəaliyyətlərinin bir hissəsinin xarici podratçılarla müqavilə bağlanaraq həyata keçirilməsi autsoursinq adlanır. Xərclərinizi azaltmaq və səmərəliliyin artırılması üçün maliyyə mühasibatı, mühasibat uçotu və hesabatlandırma kimi gündəlik fəaliyyətləri autsours edə bilərsiniz. Əməliyyat və kapital investisiya xərclərinin azaldılması; daha əlverişli texnologiya, bacarıq və təcrübədən istifadə etmək; sürətləndirilmiş böyümə; etibarlılıq və yaxşı bir imicə sahib olmaq üçün autsoursinqi tərcih etmək daha məqsədə uyğundur.


Arxa Ofis Mühasibatlığı

Mühasibatlıq və insan Rerursları kimi biznes əməliyyatlarını dəstəkləyən amma onlara bir başa təsiri olmayan inzibatı funksiyalar arxa ofis mühasibatlığı adlanır. Ön ofis isə, əksinə, şirkətin müştəri ilə əlaqədə olan hissəsini və biznesin inkişafı və satış kimi müştərilərlə işləməyi içinə alan funksiyaları təmsil edir. Əgər böyük bir şirkətsinizsə, arxa ofis mühasibatlığınızı daha az xərc çəkəcəyiniz yerə köçürərək mühasibatlıq departamentinizin xərcini azalda bilərsiniz.


Yağsız Mühasibatlıq (Lean Accounting)

Yağsız (lean), daha az resurs ilə müştərilər üçün daha çox dəyər yaratmaq deməkdir. Yağsız bir şirkət müştəriyə təqdim edilən dəyəri başa düşür və davamlı olaraq onu artırmaq üçün əsas proseslərini cəmləşdirir. Əsas məqsəd, sıfır tullantı ilə mükəmməl bir dəyər yaratma prosesi vasitəsilə müştəriyə mükəmməl bir dəyər təmin etməkdir.

Yağsız mühasibat (lean accounting) yağsız istehsal (lean manufacturing) və yağsız düşüncəni (lean thinking) dəstəkləmək üçün şirkətinizin mühasibat, nəzarət, ölçü və idarəetmə proseslərinin ehtiyac duyduğu qeyri-ənənəvi sistemə verilən addır. Yağsız mühasibatlıqdan yararlanan şirkətlər istifadəçi dostu olan ən yeni və effektli hesabatlardan istifadə edərək və hədəfini müştəri üçün yaradılan dəyərə yönləndirərək qərar vermək üçün daha yaxşı məlumata sahib olur. Bu yağsız sistemdən isifadə edərək, xərclərinizi azalda bilər, müştərilərinizi artıra bilər, daha yaxşı nağd axınına sahib olabilər və səhmdarlarınız üçün daha yaxşı dəyər təklif edə bilərsiniz.